Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết, các bước thực hiện, cách sử dụng tài khoản Payoneer để đăng ký. Chúng tôi luôn khuyến cáo không nên lợi dụng và đăng ký nhiều tài khoản payoneer để tránh bị khóa hàng loạt. Nếu sử dụng thông tin người trong gian đình thì nên sử dụng khác máy tính, khác IP để tránh bị phát hiện.

Back to top button